Lymfmassage

Lymfmassage har till uppgift att stimulera lymfsystemet att öka transporten av överskottsvätska och slaggprodukter från vävnaden tillbaka till blodbanan för att där renas och transporteras ut ur kroppen via urinen. Jag utför en särskild massage teknik som ökar transporten av lymfvätska och stimulerar aktiviteten i lymfsystemet.

Grundläggande tekniker
Strykningar i lymfflödets riktning, pumpning, cirklar, lätta vibrationer och några olika tekniker för att lösgöra hud och bindväv så att fibroser och ärrvävnad minskar.

Lymfsystemet
Lymfsystemet är kroppens avfallstransport från vävnader och kroppens mjukdelar dvs. hud, fettvävnad, muskler mm. Det är också en viktig del av immunförsvaret.

Lymfsystemets viktigaste uppgift är att:

 • Bekämpa infektioner
 • Forsla bort skadade döda eller främmande celler ex gamla röda blodkroppar eller tumörceller, överbliven näring, proteiner, mjölksyra, bakterier och andra slaggprodukter.
 • Transportera lymfan från vävnadsvätskan till blodet.
 • Transportera fett från tunntarmen till blodet i form av små fettdroppar, som sedan sugs upp av lymfkärlen.

Ett dåligt lymfsystem kan resultera i:

 • Ökad volym (ödem) i vissa kroppsdelar.
 • Irritation av vävnader och en inflammatorisk reaktion kan uppstå som i sin tur kan medföra smärta.
 • Immunförsvaret kan försvagas och man blir då mer mottaglig för sjukdomar.

Ex på några symtom vid trögt lymfsystem

 • Restless leg
 • Fibromyalgi
 • Sömnsvårigheter
 • Yrsel, huvudvärk
 • Domningar i fingrar/armar
 • Stelhet och Smärta i kroppen
 • Övervikt, svårt att minska i vikt
 • Oro/stress i kroppen
 • Ödem