Triggerpunktsbehandling

Vad är en triggerpunkt?
En ibland palperbar hyperöm punkt, 2-5 mm stor. Lokaliserad i en spänd muskelsträng eller i muskelns omkringliggande bindvävshinna. Vid långvarig spänning och överbelastning uppstår ofta en överkänslighet och smärta i utsatta muskler. Lite förenklat kan det förklaras med att muskelspänningar leder till en minskad blodgenomströmning. Det gör att en ökad mängd slaggprodukter blir kvar runt spänningarna som irriterar och skapar mer smärta. Det gör att omgivande vävnad svullnar vilket ytterligare minskar blodgenomströmningen. Detta ger upphov till att dessa punkter över tid blir allt mer känsliga och smärtsamma. Förutom lokal smärta kan de här spänningarna ge upphov till reffererad smärta som strålar ut i olika delar av kroppen. Exempel på triggerpunktsmärta kan vara spänningshuvudvärk och smärta ut i armar och ben.

Olika Behandlingar
Massage
Pressur
Stretching
Akupunktur
TENS
Laser