Smärtkurs för företag med vårdpersonal

Innehåll
Smärtfysiologi
Smärttyper
Smärtanalys
Omvårdnad / Behandling
Alternativa behandlingar

Deltagaren får visa att den tagit del av kursen och förstått dess innehåll med en skriftlig redovisning. Efter detta erhålles ett intyg på att man genomgått kursen.

Högst 15 deltagare / tillfälle
15 timmar / 2 dagar
15 timmar / 4 dagar

Begär offert genom att kontakta mig. Se kontakt nedan.